ข้อเสนอโครงงาน

ชื่อโครงงาน
สลัดผลไม้


ทีมพัฒนา
กลุ่ม  เซโรงัง
สมาชิกในกลุ่ม
นางสาว รัตติยากร  เทพประสิทธิ์  เลขที่ 25 
นางสาว วิชิตา        สกุลแก้ว         เลขที่ 26
นางสาว อุไรรัตน์   สอนนวลสี      เลขที่ 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อาจารย์ที่ปรึกษา     ครูอริสรา สะสม
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อทิเช่นอาหาร Fast food ,ของหวานต่างๆซึ่งอาหารเหล่านั้น ทำให้เสียสุขภาพและเกิดโรคต่างๆตามมา กลุ่มของข้าพเจ้าจึงทำโครงงาน “สลัดผลไม้” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  “สลัดผลไม้”นอกจากจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ยังทำให้ผู้รับประทานได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่นวิตามินซี,แคลเซียม,วิตามินเอ เมื่อรับประทานเป็นประจำผู้รับประทานจะมีผิวพรรณดี และทำให้ร่างกายต่อต้านสารอนุมูลอิสระ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการสร้างวิดีทัศน์เกี่ยวกับสลัดผลไม้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้วิดีทัศน์เรื่องสลัดผลไม้และให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์ของผลไม้แต่ละชนิดที่สามารถทานได้แล้วยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
           เป้าหมายของกลุ่มพวกเรา จะเน้นกับบุคคลทุกวัย  สำหรับโครงงานของกลุ่มเรา จะเป็นการทำสลัดผลไม้เพื่อสุขภาพ
รายละเอียดของการพัฒนา
          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานในครั้งนี้ได้ใช้  www.wordpress.com   www.youtube.com  www.flickr.com  เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
– เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงานเพื่อเผยแพร่
– เลือกเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
– สืบค้นและค้นคว้าหาข้อมูลที่เลือกไว้
– เลือกข้อมูลที่หามาได้เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่ เว็บไซต์
– สมัครเว็บไซด์ 3 เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
– นำข้อมูลที่หามาได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน งานที่ทำ หมายเหตุ
วันที่   10    พ.ย. 2553  ทำข้อเสนอโครงงาน  
วันที่   20    พ.ย. 2553  ถ่ายทำคลิป  
วันที่  21      พ.ย. 2553  เผยแพร่คลิป  

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– เพื่อพัฒนาการจัดทำวีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่วิธีการทำและประโยชน์ของสลัดผลไม้
– ทำให้ผู้คนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

 บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

www.thaigoodview.com

 http://health.kapook.com

Advertisements

เกี่ยวกับ oaewjest

I'm crazy
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s